občianske združenie sv.rafaela

HLAVNÍ SPONZORI NAŠICH PROJEKTOV

ĎAKUJEME VÁM, DRAHÍ NAŠI PRIATELIA A DOBRODINCI,

za financie, ktoré ste nám darovali,
za čas a schopnosti, s ktorými ste sa podelili,
za všetko čo ste urobili nezištne a z lásky,
pretože bez vašej pomoci by sme nemohli pomáhať.