občianske združenie sv.rafaela

kto sme

AKO SME VZNIKLI

Pri zrode OZ sv. Rafaela stáli tri sociálne pracovníčky zo Zariadenia núdzového bývania JOZEFÍNUM, ktorého poslaním je pomáhať týraným ženám a ich deťom. Pri našej práci sme vnímali ako veľmi potrebné ponúknuť týmto ženám a deťom dlhodobú podporu a pomoc,
ktorá by nasledovala po poskytnutí
krízovej intervencie. V tom istom čase nám
pán prof. Krčméry poslal kľúče od budovy susediacej so ZNB JOZEFÍNUM s ponukou,
že môžeme rozšíriť naše pôsobenie 
i do priestorov bývalého vzdelávacieho strediska VŠZaSP. Túto ponuku sme vnímali ako odpoveď na naše hľadanie a rozhodli sme sa, 
že v budove založíme občianske združenie,
ktoré bude zraniteľným a znevýhodneným
ľuďom poskytovať potrebnú pomoc a podporu.naše poslanie

Naším poslaním je pomáhať zraniteľným
a znevýhodneným ľuďom v ich úsilí
žiť svoj život dôstojne, zodpovedne
a v rámci ich možností i samostatne.

sociálny podnik rafael

Sme mladý registrovaný sociálny podnik,
štatút nám bol priznaný MV SR v apríli 2021. Predmetom našej činnosti je prenájom ubytovacích priestorov v Dolnej Krupej
(pri Trnave), ktoré sú veľmi vhodné
na vzdelávacie aktivity, školenia, teambuildingy, pracovné meetingy, športové sústredenia, rodinné dovolenky
či oslavy a rôzne iné akcie, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, detské tábory, školské výlety
a pod. V budove ubytovávame individuálnych záujemcov 
i skupiny hostí a prenajímame aj iné priestory, napr. učebne, terapeutickú miestnosť.

archanjel rafael

Možno sme to v skutočnosti  neboli my, kto si vybral archanjela Rafaela za svojho patróna. Veríme, že on si vybral nás, sprevádzal nás
na našich cestách 
a priviedol nás k tomuto dielu.

Svätý archanjel Rafael, prosíme Ťa,
veď na cestách života
a sprostredkúvaj Božie uzdravenie všetkým,
ktorí budú v tomto dome pracovať,
tým ktorí budú toto dielo podporovať,
i tým, ktorí tento dom navštívia!